Nye legemidler til kreftbehandling

Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.

​To legemidler innføres til ovarialkreft:

Niraparib (Zejula) kan innføres til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av BRCA-negativ, platinasensitiv, høygradig serøs kreft i eggstokkepitel eller eggleder eller primær bukhinnekreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

Olaparib (Lynparza) kan innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig serøs eggstokkreft (BRCA-negativ).

I tillegg innføres legemiddelet denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose som ikke kan bruke dagens standardbehandling med bisfosfonater.

Du kan lese mer om beslutningene på nyemetoder.no