Nytt Mjøssykehus plasseres i Moelv

I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 15.juni, har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort lokalisering i den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF. Det innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ett nytt Mjøssykehus i Moelv.

Illustrasjon
Sykehuset i Lillehammer videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus blir et elektivt sykehus med dagkirurgi og skadepoliklinikk, og det skal utredes om sykehuset skal få indremedisinske akuttfunksjoner. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i Elverum. Tynset sykehus videreføres som i dag, men med et styrket elektivt tilbud.


Nytt Mjøssykehus plasseres på Moelv - regjeringen.no