Nyutdannede intensivsykepleiere klare for jobb

Siden pandemien startet vinteren 2020 har rundt 200 sykepleiere i Helse Sør-Øst startet utdanning innen intensivsykepleie. Fra nyttår er rundt 55 av disse ferdig utdannet og klare for jobb. Til sommeren er nye 80 intensivsykepleiere klare.

Intensivsykepleiere
Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus.
Terje Rootwelt.

Terje Rootwelt.

​​​ 

 
- Mangel på ansatte med nødvendig intensivkompetanse har vært en kritisk faktor gjennom hele pandemien, derfor har vi økt antall utdanningsstillinger betydelig. Det er gledelig at flere av disse nå begynner å bli ferdig med utdanningen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

200 stillinger

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2021 fikk Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å øke antall utdanningsstillinger med 54. Helse Sør-Øst økte antallet til 68. I tillegg til denne økningen var rundt 130 sykepleiere allerede i en intensiv utdanningsstilling da pandemien startet.

Helse Sør-Øst RHF vurderer nå om antall utdanningsstillinger skal økes ytterligere. ​- Vi skal ikke bare øke den samlede intensivkapasiteten, som vi tydelig har erfart er for lav. Vi skal også bli mindre avhengige av vikarer fra Danmark og Sverige, sier Rootwelt. 

Utreder b​​ehovet​

Arbeidet med å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet nasjonalt og i Helse Sør-Øst har allerede startet.​ 
- I tillegg til å øke antallet intensivsykepleiere, må vi få til en bedre oppgavedeling og god bruk av de samlede personellressursene, sier Rootwelt.

Denne utredningen vil forhåpentligvis legge grunnlaget for en bedre intensivkapasitet i fremtiden, samt gode planer for å trappe opp kapasiteten ved pandemier, masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av intensivtjenestene.