Oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sitt møte 26. november oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Dette skjer etter en anbefaling fra styret i Oslo universitetssykehus HF.

Styret ga administrerende direktør fullmakt til å fastsette mandat for forprosjektet og oppnevnte Siri Hatlen som leder for prosjektstyret.

Styret fikk også orientering om mulig samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus’ virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget, og ba administrerende direktør utrede dette.