Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustad

Om få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.

Skisseprosjektet, med beskrivelse av bygg og løsninger, vil inngå i konseptfaserapporten. Denne skal etter planen skal behandles i styret for Helse Sør-Øst RHF i desember, etter at den først har vært til behandling i styret for Oslo universitetssykehus.

- Styret har i dag fått en orientering om status for arbeidet. Ved ferdigstilt konseptfase skal alle forhold vurderes samlet og dette vil danne beslutningsgrunnlag for videre arbeid, sier styreleder Svein A. Gjedrem.

Les mer:

Styresak 093 – 2018 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad

Konseptfase Gaustad med foreløpige skisser 181018Konseptfase Aker med foreløpige skisser 181018

Informasjon om utviklingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus