Pasienter kan følge henvisningen på nett

Nå kan pasienter i Helse Sør-Øst se hvor langt henvisningen deres er kommet ved sykehuset. Tjenesten leveres på helsenorge.no og er for alle over 16 år. 

Pleier hjelper eldre mann med nettbrett
Jan Frich

Jan Frich

- Mange pasienter ønsker å ha mer oversikt over sitt behandlingsforløp på et sykehus. Med den nye tjenesten kan de blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time, sier Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

- Målet er å gjøre det enklere for pasienten å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt fra for eksempel fastlegen, til sykehuset har vurdert den ferdig.  Vi håper tjenesten vil gi pasientene mer forutsigbarhet når de kan se hvor langt i vurderingsprosessen henvisningen er kommet. Dato og tidspunkt for en eventuell time skal fortsatt sendes i brev, sier Frich. 

Egil Rye-Hytten

Egil Rye-Hytten

- Dette ønsker vi som er brukere velkommen! La oss håpe at det er det første skrittet i en utvikling som gjør at forholdet mellom pasient og sykehus blir enklere og gjør at pasienten føler seg delaktig i sin egen behandling, sier Egil Rye-Hytten i brukerutvalget i Helse Sør-Øst.  

Tydeligere rettighetsinformasjon 

Tjenesten gir pasienten tydelig informasjon om pasientrettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det er også laget et digitalt klageskjema som pasienten kan fylle ut og sende til sykehuset. 

En viktig forbedring er at det tydeliggjøres hvilke pasientrettigheter som er knyttet til ulike faser i henvisningsprosessen, og dette gir mulighet for å klage direkte digitalt. Det blir dermed enklere for pasienten å aktivt bruke sine rettigheter. Pasientene kan for eksempel klage på avslag på henvisningen eller purre hvis vurderingsfristen overskrides. 

Løsningen er prøvd ut ved Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus siden før sommeren. I denne tiden har cirka 300 pasienter brukt muligheten for å sende klage digitalt. 

Tjenesten mine henvisninger er del av arbeidet med digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst.

Om prosjektet: Digitale innbyggertjenester - mine henvisninger - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)