Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått ny rammeavtale innen rituell omskjæring av guttebarn. Avtalen er inngått med Parsennklinikken AS i Oslo.

Operasjonssal
Rammeavtalen gjelder barn opp til tre måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort for å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi. 

Parsennklinikken kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege.  Klinikken skal da innhente nødvendig medisinsk informasjon. Ved henvisning fra føde- eller barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. 

For inngrep omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter er det krav om egenbetaling fra foresatte, for tiden kr. 4000. 

For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3. Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.