Raskere og tryggere pasientbehandling med kjernejournal dokumentdeling

Evaluering av dokumentdeling i kjernejournal viser at helsepersonell som deltok i utprøvingen mener løsningen gir raskere samhandling og øker pasientsikkerheten. 

To sykepleiere ser sammen på en iPad

​Evaluering av dokumentdeling i perioden november 2020 til februar 2021 ble det gjennomført utprøving av deling av dokumenter i kjernejournal i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Leger og sykepleiere på legevakter, kommunale akutte døgnenheter (KAD), sykehus og leger på fastlegesentere fikk lesetilgang til enkelte typer journaldokumenter fra sykehus i sin region.


Av omlag 70 leger og sykepleiere som svarte på et spørreskjema etter utprøvingen, oppga 80 prosent at dokumentdeling gir stor klinisk nytte, mens 75 prosent mente det øker pasientsikkerheten. 

Helsepersonellet opplevde også at pasienten synes det er ekstra trygt når behandler kan bekrefte opplysninger raskt og se hvilke vurderinger andre har gjort før.

– De andre på legevakten som ikke har tilgang til dokumentdeling, kaller det bare for magi, sier Jan Arne Holtz, seksjonsoverlege observasjonsposten, Oslo Legevakt.


Les hele saken på Norsk Helsenett:
Evalueringsrapport for dokumentdeling i kjernejournal (PDF)