Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

FFI kvalitetssikrer smittevernutstyr from Forsvarets forskningsinstitutt on Vimeo.

For å teste smittevernutstyr bruker FFI flere av sine laboratorier og testfasiliteter. Illustrasjonsvideo: FFI (vi gjør oppmerksom på at denne videoen ikke viser reelle tester)

Usikkerheten rundt hvor mye smittevernutstyr det har vært mulig å kjøpe inn i verdensmarkedet, har gjort at helsevesenet nå får leveranser fra alternative leverandører.

Sykehusinnkjøp HF har dialog med norske bedrifter, som kan endre sin produksjon til å produsere smittevernutstyr. I tillegg arbeider Sykehusinnkjøp både med kjente og nye leverandører som tidligere ikke har levert produkter til det norske helsevesenet.

Sikrer raskere leveranser

Det er strenge krav til produktene som skal benyttes av helsepersonell, og derfor må smittevernutstyret fra nye aktører testes før de sendes ut til sykehus og kommuner. Dette arbeidet utføres av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Det er inngått en formell avtale mellom FFI og spesialisthelsetjenesten om dette. Laboratorier i utlandet som Sykehusinnkjøp tidligere har benyttet til slike kontroller, prioriterer nå nasjonale henvendelser. Derfor var det viktig å finne en aktør i Norge som kan gjennomføre denne testingen.

 

Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind. (Foto: FFI)

Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind. (Foto: FFI)

 


 

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

- Det er svært viktig at vi har en avtale som sikrer rask testing av smittevernutstyr. FFI kan bidra på kort varsel, og de har allerede testet smittevernutstyr. Det gjør at vi raskere vil få smittevernutstyret ut i landet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M Lofthus.

 


Smittevernutstyr som kommer inn fra utlandet blir kvalitetssikret. Dette foregår ved at erfarne fagfolk som går gjennom forsendelsene, prøver og tester utstyret. Deretter tas det ut flere eksemplarer av det aktuelle utstyret som sendes til FFI for analyse.


 

Jan Frich

Jan Frich

- Selv om utstyret vi nå sender ut til sykehus og kommuner kan se litt annerledes ut enn det vanligvis gjør, skal de ansatte være trygge på at utstyret som de skal bruke for å beskytte seg mot smitte er kvalitetssikret og godt, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

 FFIs laboratorier og kompetanse

FFI har i mange år vært forsvarssektorens kunnskapsutvikler innen vern mot farlige stoffer. Instituttet jobber innenfor hele spekteret av det som omtales som kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive trusler (CBRNE). Disse laboratoriene benyttes nå blant annet til å gjennomføre barrieretester av smittevernutstyr slik som munnbind og åndedrettsvern.

 

Testing av munnbind utføres i en spesialbygd testrigg med aerosolpartikler som inneholder mikroorganismer for å bestemme produkt

Testing av munnbind utføres i en spesialbygd testrigg med aerosolpartikler som inneholder mikroorganismer for å bestemme produktets barriereevne. (Foto: FFI)

 

Forskning på beskyttelsesutstyr for Forsvaret, herunder testing av materiell, er en del av FFIs normale oppdragsportefølje. For å kunne bidra med testing på så kort varsel for norske helsemyndigheter og norsk industri har FFI både endret sine rutiner og satt eksisterende forskningsaktiviteter på vent. Like fullt opprettholder instituttet sitt beredskapslaboratorium for mottak av ukjente CBRE-prøver, noe som er viktig for å opprettholde god beredskap i en svært vanskelig tid.

For å håndtere koronakrisen har FFI så langt hatt hovedfokus på hastetesting av smittevernutstyr for helsemyndighetene. I tillegg bidrar FFI med kunnskapsstøtte og rådgiving innenfor flere tilgrensende områder, blant annet problemstillinger knyttet til overlevelse, desinfeksjon, prøvetakning og analyse av SARS-CoV-2 viruset som forårsaker COVID-19.

 

Vurdering av mikrobiell vekst etter utført tesing av munnbind.  (Foto: FFI)

Vurdering av mikrobiell vekst etter utført tesing av munnbind. (Foto: FFI)

 

 

 

Marius Dybwad

Forskningsleder Marius Dybwad

-Pågangen har vært stor fra helsemyndighetene og fra norsk industri som ønsker å teste produktene sine for å kunne tilby dem til helsevesenet. Det store antallet henvendelser utfordrer vår kapasitet, men vi gjør alt vi kan for best mulig å støtte myndighetene og norsk industri, forteller Marius Dybwad som er forskningsleder og sjefsforsker ved FFI.

 Les også

Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Se råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr fra Folkehelseinstituttet. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.