Konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sammen om forbedring

Denne uken samles over 1500 deltakere til regional konferanse om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Dette er den første konferansen i sitt slag i Helse Sør-Øst, og en viktig oppfølging av den regionale delstrategien.

Kollasj med portrettbilder av alle forelesere


Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i februar i år en regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Målet med strategien er å bedre pasientsikkerheten og å heve kvaliteten på tjenestene. 

Jan Frich

Jan Frich

- Det er viktig for meg at pasientene får tjenester av høy kvalitet og at vi gjør vårt ytterste for å unngå pasientskader. Vi er stolte av å ha fått på plass en ny strategi som gir retning for dette arbeidet i regionen. Denne konferansen er en del av oppfølgingen av den regionale delstrategien, sa konstituert administrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF da han åpnet konferansen. 

Stor interesse

Over 1500 deltakere fra helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst, andre regioner og kommunehelsetjeneste følger den digitale konferansen. I løpet av to dager vil ledere både utenfor helsetjenesten og fra helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst dele sine tanker og erfaringer om hva som skal til for å lykkes med forbedringsarbeidet. 

​- Vi er svært fornøyd med at så mange har valgt å følge konferansen, og vi er ikke minst stolt av å kunne presentere et svært spennende og variert program, sier Jan Frich.  

Deltakerne får også høre hva som er viktig for brukere, pasienter og pårørende, basert på deres egenopplevde erfaringer. 
Engasjerte medarbeidere fra noen av helseforetakene og sykehusene i regionen vil dele eksempler på betydningen av at arbeidet med pasientsikkerhet må gå hånd i hånd med HMS-arbeidet. Det vil også deles konkrete eksempler fra forbedringsarbeid i praksis, både fra somatikk og psykisk helsevern. 

Dag to av konferansen avsluttes med utdeling av forbedringspriser. Til sammen skal det deles ut tre priser, én pris på 100 000 kr, og to priser á 50 000 kroner.