"Si ifra og ta ansvar for sikkerheten"

Det var budskapet til Kone, da de hadde en sikkerhetsmarkering på byggeplassen til nytt sykehus i Drammen i mai. 

foto av mennesker i gule overdeler står i ring og hører på

Kone har kontrakt for levering av person- og sengeheiser til det nye sykehuset. Totalt 32 heiser skal det leveres og monteres før sykehuset er i full drift høsten 2025. I tillegg til å være opptatt av sikkerheten for egne ansatte, er de opptatt av et samarbeid med resten av entreprenørene og leverandørene som jobber på den samme byggeplassen. 

– Sikkerhet står øverst på dagsordenen i Kone og det er nyttig for oss å snakke med andre yrkesgrupper om hvilke sikkerhetsutofrdringer de har, og hva de gjør med det, sier Lars Johan Tveit, senior prosjektleder i Kone AS. 

Initiativet til leverandøren settes stor pris på av byggherre: 

– Nytt sykehus i Drammen har et prosjektareal på 122 000 m2 og i mai er det ca. 800 personer på byggeplassen daglig, det krever at alle er på vakt og har HMS øverst på agendaen. Vi blir glade når vi ser at leverandører som Kone tar ansvar og arrangerer slike markeringer på eget ansvar, sier Kjell Grønseth, SHA-inspektør i prosjekt nytt sykehus i Drammen. 

folk i guleoverdeler foran byggeplass

Kone arrangerte også konkurranser og aktiviter under markeringen.

Sikkerhetsmarkeringen ble gjennomført mellom to brakkerigger som er plassert rett på utsiden av bygget. Fokuset til Kone var først og fremst på heissjakter og sperringer av disse. Det ble laget en fiktiv sjaktåpning mot brakkeveggen hvor de hang opp sjaktbanner og avsperring, og markerte sikkert område på bakken - slik det skal gjøres i virkeligheten også. 

– Vi snakket om fallfare for både oss som jobber i sjaktene, men også for utenforstående. Fallende gjenstander som kan skade de som jobber i sjakt er også et viktig tema, forklarer Tveit. Det ble en fin markering og vi fikk inntrykk av at det ble godt mottatt av de oppmøtte, avslutter han. 

mennesker i gule overdeler foran en brakkerigg, spiser is

Med blå himmel og sol var det ikke feilslått med en is. Diplomis stilte med isbil og delte ut over 200 is til de som deltok på sikkerhetsmarkeringen.