Situasjonsrapport for Helse Sør-Øst 11. mars

Det ble gjennomført et møte med direktørene ved alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområde i regionen onsdag ettermiddag. Status viste da at det var 11 innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus, og over 900 ansatte ved sykehusene i hjemmekarantene.

I samtlige av våre helseforetak og private ideelle sykehus pågår det omfattende forberedelser for å håndtere en stor spredning av koronavirus i befolkningen. Det planlegges nå for en ny fase der det vil komme mange pasienter. I samtlige foretak er det planer for hvordan man kan øke intensivkapasiteten. Dette skjer blant annet ved å redusere den elektive (planlagte) pasientbehandlingen og ved å omdisponere arealer og ta i bruk reserveutstyr.

Vi ber også om forståelse for at vi ønsker besøkende til sykehus ned til et minimum.

Det er innført restriksjoner på tjenestereiser og deltakelse på kurs, konferanser mm for ansatte. Det kartlegges også mulighet for å overføre helsepersonell som i dag er i administrative stillinger, forskerstillinger mm over til klinisk arbeid.