Slik blir heiskapasiteten i nytt sykehus i Drammen

Heissystemet i nytt sykehus skal bidra til en enklere hverdag for både ansatte, pasienter og ansatte. 


Nytt sykehus i Drammen vil bli 122 000 kvadratmeter og er 10 etasjer på det høyeste. Dermed er heiser et avgjørende fremkomstmiddel for god logistikk og fremkommelighet. I det nye, moderne sykehuset skal 32 heiser sørge for nettopp det. 

Oversikt heiser.png

SLIK BLIR FORDELINGEN: Bildet viser hvordan de 32 heisene fordeles i det nye sykehuset. Illustrasjon av sykehuset: Link arkitektur, Bølgeblikk, Ratio arkitekter.

​​​Monteringen er i gang ​

Beregninger viser at det vil være over 5000 mennesker i sykehuset per døgn, det blir med andre ord et travelt sted med stor trafikk. Heisene skal stå for trafikkavvikling mellom etasjene. 

Den første leveransen med heiser kom til byggeplassen allerede 18. mai i år. Heisene blir levert fra Italia og det er KONE AS som leverer og monterer heisene.

Monteringen av fire av heisene er allerede i gang, 13 heiser skal ferdigstilles ganske raskt slik at de kan brukes mens sykehuset er under bygging. De to første heisene settes i drift i august i poliklinikkbyggene.

IMG_4153-kopi.jpg

Prosjektleder elektro i nytt sykehus i Drammen, Ole Rasmussen

Ole Rasmussen er prosjektleder for elektro i nytt sykehus i Drammen. Sammen med leverandøren har han ansvaret for å få på plass alle heiser i det nye sykehuset:

– Montering av de fire første heisene er godt i gang og vi ligger faktisk litt foran planen. Neste leveranse er i oktober. Nå går monteringen slag i slag frem alle heisene skal være ferdig montert og klare for systemtesting sommeren 2024, sier Ole. ​​​

​Flere av heisene vil ha et grensesnitt mot automatisk gående vogner - AGV. Disse spiller også en viktig rolle med hensyn til sykehusets logistikk. Les mer om disse i denne tidligere saken

Bygger heis.jpeg 

UNDER MONTERING: Slik ser det ut i en av heisene som er under montering akkurat nå. Denne skal straks settes i drift og brukes som byggeheis. Før det skal heiskupeen kles slik at den blir godt beskytte fremt il åpning av sykehuset i 2025.

Portørene gleder seg til større heiskapasitet 

​En yrkesgruppe som er spesielt avhengig av heiser for å gjøre en god jobb, er portørene. Portører transporterer pasienter til og fra undersøkelser og mellom avdelinger. De kjenner hver krik og krok i sykehuset og går opptil 20 000 skritt i løpet av en arbeidsdag. 

Snart må portørene bli kjent med nye kriker, kroker og heiser i nytt sykehus. En av disse portørene er Tor Rustan. Han jobber i dagens Drammen sykehus der heisene begynner å bli gamle og det er få av dem. Med totalt 180-250 transportoppdrag per dag går det mye tid til å vente på ledige heiser ved hver transport. 

Design uten navn.jpg

Portør i Drammen sykehus, Tor Rustan.

- Jeg gleder meg stort til når vi flytter inn til nytt sykehus som vil ha en betydelig større heiskapasitet for oss portører enn i dag, sier Rustan. Det blir en helt ny arbeidshverdag med bedre forutsigbarhet for oss, fortsetter han. 

Pasientene i fokus

Flere og mer effektive heiser forbedrer ikke bare hverdagen for portørene og andre ansatte. Bedre heiskapasitet er også viktig med tanke på pasientsikkerheten, for å sikre at hastepasienter blir transportert til riktig sted så fort og effektivt som mulig.  

– Vi har alltid pasientene i fokus. Med det nye heiskonseptet i nytt sykehus vil vi føle oss tryggere på at vi får bidrar med det beste vi kan for pasientene, forklarer portør Rustan.

Erfaren leverandør

KONE er en erfaren leverandør som også skal levere heiser til blant annet til nye Stavanger universitetssykehus, nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, nye Narvik sykehus og Hammerfest. Leveransen til nytt sykehus i Drammen blir deres nest største prosjekt i Norge gjennom tidene:  

– Store leveranser som denne i Drammen stiller strenge krav til presisjon og logistikk, og fra tid til annen også en høy grad av fleksibilitet. I KONE har våre medarbeidere på alle nivåer lang erfaring fra sykehusbygg og kjenner de spesielle utfordringene som ligger i slike prosjekter. Dette er folk som tidligere har hatt ansvar for store, omfattende heisprosjekter på Haukeland sykehus i Bergen og St. Olav i Trondheim, og det med svært gode tilbakemeldinger. Sykehusheiser er rett og slett noe vi er veldig gode på, sier Erik Johnson, administrerende direktør i KONE AS.  ​

HEISER.png

EKSEMPEL: Illustrasjonen viser eksempel på hvordan en type av heisene til nytt sykehus vil se ut. Det vil være ulike størrelser på diverse heiser i nytt sykehus. Akkurat denne heisen på bildet er 1,4 x 2 meter og har en makshastighet på 3 meter i sekundet. Illustrasjon: KONE AS