Status smittevern- og testutstyr i Helse Sør-Øst

For å sikre et god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger har Helse Sør-Øst RHF fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. Situasjonen er utfordrende men under kontroll.

​- Vi arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser som smittevernutstyr, testutstyr og legemidler. Dette er utfordrende, men med god samordning i regionen og nasjonalt vil vi utnytte ressursene best mulig. Det er også gledelig å registrere at flere forsyningskilder som har vært stengt ned nå åpner igjen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

I samarbeid, og i daglige møter med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er Helse Sør-Øst med i koordineringen av arbeidet rundt testutstyr og –kapasitet, smittevernutstyr og legemidler. Det samarbeides også om felles kartlegging av antall pasienter og det gjennomgås felles prosedyrer, rutiner og råd knyttet til koronautbruddet.

- Dette sikrer en enhetlig rapporteringslinje for helseforetakene, og bidrar til at vi kan bruke ressursene på best mulig måte, sier Lofthus.

Smittevernutstyr

Samtlige helseforetak får fremdeles det smittevernutstyret de har behov for, men ikke alle opplever å få alt de bestiller. Situasjonen tilsier at det må rasjoneres mellom foretakene. Det arbeides nå iherdig med å skaffe større leveranser som vil fylle den økte etterspørselen fremover. Mange potensielle leverandører har meldt seg, og forsyningsveier som tidligere har vært stengt åpnes igjen. Dette betyr blant annet at store kvanta med åndedrettsvern og munnbind er bestilt og avtaler inngått.

Testutstyr

Det er en utfordrende situasjon rundt testkapasitet i regionen og nasjonalt. Folkehelseinstituttet har et koordinerende ansvar for en felles kartlegging av testresultat og testkapasitet. Også her legges det en betydelig innsats for å skaffe til veie nok utstyr.

Situasjonen vil bedre seg noe når den første av to nye testmaskiner, som gjør det mulig å teste langt flere nordmenn for koronasmitte, er i drift ved Oslo universitetssykehus denne uken. En tilsvarende maskin skal også settes i stand ved Akershus universitetssykehus.