Støtteanmodninger til Forsvaret

Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Det er innført rutiner slik at anmodning om støtte kommer hurtig til rett beslutningsnivå for en sikker vurdering og beslutning.

Foto av militære kjøretøy
Foto: Jesper Vigander Edwin, Forsvaret