Tildeling av midler til forskningsbaserte innovasjonstiltak

Årets tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon er nå klar. 4,5 millioner kroner er fordelt til 8 prosjekter. Prosjektene favner vidt, og to av dem er særlig aktuelle ved at de omhandler korona og andre virus.

​- Vi setter stor pris på responsen fra fagmiljøene og håper flere av disse prosjektene kan vise resultater i løpet av kort tid, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Helse Sør-Øst RHF lyste tidligere i høst ut midler til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Søknadene er behandlet i en eksternt sammensatt vurderingskomité etter gitte kriterier for vitenskapelig kvalitet, gjennomførbarhet, samfunnsmessig nytteverdi og kommersielt potensial.

- Disse midlene bidrar til at resultater fra forskning gjennom innovasjon, kan komme pasienten til nytte og bidra til verdiskaping, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Se liste over tildelingene her (pdf)