Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forteller at de blant annet har 200 vernebriller, 3000 munnbind, nesten 500 engangsbriller og mange tusen engangshansker. Han understreker at Universitetet i Oslo er glade for å bidra i en vanskelig situasjon.

Mange har bidratt i dugnaden denne uken, institusjoner, firmaer og organisasjoner - og vi tar gjerne mot mer, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

 

Kontakt oss på innspill-korona@helse-sorost.no