Veidekke skal bygge adkomstbygg til nytt sykehus i Drammen

Etter to måneders forhandlingsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke i oppdrag å oppføre adkomstbygget til det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten er en totalentreprise verdt 406 millioner kroner ekskludert mva. 

Illustrasjon adkomstbyggIllustrasjon av adkomstbygget til nytt sykehus i Drammen. Kred: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter, Bølgeblikk.

Adkomstbygget blir et kombinert kontorbygg med inngangsfasiliteter og kantinefunksjoner for ansatte og besøkende. Bygget på totalt 13.400 m2 fordelt over fem etasjer blir liggende mellom psykiatribygget og somatikkbygget. Veidekkes oppdrag omfatter alt fra planlegging, prosjektering, bygging, testfase samt prøvedrift frem til det nye sykehuset står ferdig i 2025.

– Med Veidekke får vi en solid entreprenør som skal være med å sikre en god velkomst til pasienter, ansatte og besøkende i nytt sykehus. Vi ser frem til videre samarbeid med Veidekke innenfor et nytt område, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne i Helse Sør-Øst.
 
– Vi er stolte over å ha blitt valgt igjen og takker så mye for fornyet tillit. Det er lite som føles bedre for en entreprenør enn å få bygge moderne og fremtidsrettete sykehus til nytte og glede for pasienter, pårørende og ansatte. Vi er derfor svært tilfredse nå og ser frem til å utvide samarbeidet med Helse Sør-Øst i Drammen, sier avdelings­leder Marianne Haugen i Veidekke Bygg.

Bilde av to som signerer

KONTRAKTSIGNERING: Arnstein Hodne, prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen og Marianne Haugen, avdelingsleder i Veidekke bygg.

Dette er den andre store kontrakten for Veidekke på det nye sykehuset i Drammen. I april fikk selskapet oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus verdt 770 millioner kroner.

 
Byggearbeidene starter i august med planlagt overtakelse november 2024.