Etablerer timeendringstjeneste

Viktig service til pasienter

Innen sommeren skal pasienter som får innkallingsbrev på helsenorge.no, kunne sende beskjed direkte til avdelingen hvis de trenger et nytt tidspunkt for timen.

Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet.

Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet med innføring av timeendringstjenesten ved Sykehuset Innlandet. (foto: Sykehuset Innlandet)

I Helse Sør-Øst arbeides det nå med å erstatte funksjonene som før var del av minjournal.no. Anja Warlo Ugelstad er IKT-rådgiver og leder arbeidet ved Sykehuset Innlandet. Hun ser frem til at pasientene får denne muligheten.

– Jeg tror tjenesten vil bli flittig brukt, og vet at den samtidig vil gi kontorpersonellet vårt en enklere arbeidshverdag, sier Ugelstad.  

Tidligere måtte kontorpersonalet logge på minjournal.no for se om noen av pasientene hadde avbestilt timen siden forrige arbeidsdag. Nå skal endringene komme direkte som en arbeidsoppgave i den elektroniske pasientjournalen.

– Det vil gjøre det enklere å tilby timen til en annen pasient i stedet, og vi regner med at tallet på telefoner om timebytte går ned, sier hun.  


Imøtekommer pasienters forventninger

Warlo er tilfreds med at tjenesten blir et «døgnåpent» tilbud via helsenorge.no:
– For pasienten er det jo bedre med en 24-timers service der de når som helst kan gi beskjed til oss, heller enn å måtte ringe innenfor oppsatte telefontider.

 Tenker du det kan bli et problem at pasienter avbestiller timen sin i siste liten?
– Det var ikke noe problem da vi brukte minjournal.no, så jeg tror ikke det. Og vi har en del pasienter ved noen avdelinger som kan komme inn på kort varsel. Men vi ønsker selvsagt at så mange som mulig skal komme til timen de er satt opp til i utgangspunktet!

Hun er også glad for at Helse Sør-Øst ser behovet  for denne typen tjeneste og raskt kom på banen med et nytt prosjekt da minjournal.no ble tatt ned.
– Det er viktig at helsetjenesten kan imøtekomme de forventninger som pasientene har om digitale tjenester, sier Warlo.

De nye tjenestene skal kunne tas i bruk ved alle helseforetak, også av de som ikke brukte den «gamle» utgaven av minjournal.no. Planen er puljevis innføring i regionen innen sommeren 2021.

Fakta om minjournal.no:

Minjournal.no var en digital tjeneste for kontakt mellom helsevesen og pasient, utviklet ved Oslo universitetssykehus og som siden ble tatt i bruk ved flere helseforetak i regionen. Tjenesten ble brukt til endring av timer, innsyn i journal eller bestilling av forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler.

Da minjournal.no ble stengt, startet arbeidet med å erstatte disse tjenestene og samtidig utvide tjenesten for foreldre/foresatte som trenger digitalt innsyn på vegne av barn.