Skal forbedre norske helsetjenester

Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten og KS tilbyr nå i samarbeid med BI et helt nytt lederprogram for toppledere i helsetjenesten i Norge. Ett av hovedmålene med programmet er å skape gode ledere som kan styrke samordning og videreutvikle samarbeidet på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner i fremtidens helsetjenester.

Foto av avtaleparter til nasjonalt topplederprogram
Fra venstre: Førsteamanuensis Vegard Kolbjørnsrud (BI), førsteamanuensis og fagansvarlig Bjørn Erik Mørk (BI), helseminister Bent Høie, viseadm. dir. Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, og styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen.

​De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 i oppdrag å etablere et nytt felles topplederprogram sammen med KS for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Åpningen av det nye samlingsbaserte programmet fant sted 12. oktober 2020. Halvparten av de 44 deltakere er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten.

- For å styrke samhandlingen og bidra til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisatoriske skiller, nivå og finansieringsmodell er jeg glad for at vi har fått på plass dette topplederprogrammet. Programmet skal være ett av flere tiltak for å støtte opp om pasientens helsetjeneste, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.


Kontaktperson i Helse Sør-Øst
Jarle Henriksen, utdanningssjef
Telefon: 934 87 303
E-post: Jarle.Henriksen@helse-sorost.no

Se også saken på KS-sine nettsider