Nytt register for hjertesyke gir økt pasientsikkerhet

Nå kan alle sykehusene i Helse Sør-Øst registrere pasienter i et nytt register for pacemakere og implanterbare hjertestartere. Registeret gjør det enklere å spore opp pasienter hvis det oppstår behov for oppgradering eller feil ved utstyret.

Det er om lag 25 000 pasienter som har ulike typer pacemaker og implanterbare hjertestartere i Norge. Noen pasienter får satt inn pacemakeren ved et av de større sykehusene, mens deres lokalsykehus følger opp pasienten videre. Det medfører at det både er krevende og tar lang tid å spore opp pasienter hvis det oppstår problemer med utstyret

Registeret som har vært i bruk i Norge frem til nå har vært et kvalitetsregister og ikke et behandlingsregister. Det er ikke vært mulig å bruke et slikt registeret til å spore opp pasienter.

- Et samlet fagmiljø har etterlyst et godt behandlingsregister over lang tid. Dette er viktig for pasientene, og jeg er svært fornøyd med at vi nå får mulighet til å kontakte pasientene direkte når vi ser svakheter ved et produkt, sier overlege ved Oslo universitetssykehus, Torkel Steen.


Fagmiljøet har vært en pådriver for et nytt register og Helse Sør-Øst RHF tok initiativ til å etablere et prosjekt for å finne den beste løsningen for et behandlingsregister i Norge. Overlege Torkel Steen har vært prosjektleder for arbeidet.


Danmark har hatt et slikt register i flere år, og de har gode erfaringer med det. I stedet for å bruke lang tid på å utvikle et eget register for Norge, anbefalte prosjektgruppen å anskaffe det danske registeret.

- Vi så behovet for et bedre register med sporingsfunksjon og vi er svært fornøyd med arbeidet som er gjort. Det å etablere et slik register har vært krevende rent avtalemessig, men vi kan med glede konstatere at vi nå har et nasjonalt behandlingsregister der alle sykehusene kan rapportere inn, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Med dette sentrale behandlingsregisteret kan pasientene oppspores og kontaktes når problemprodukter identifiseres.  Registeret har allerede vært tilgjengelig noe tid for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og nå kan sykehusene i resten av landet også ta dette i bruk.