Enhet under medisin og helsefag

Forskning og innovasjon

Enhet for forskning og innovasjon har ansvar for koordinering og forvaltning av de regionale forsknings- og innovasjonsmidlene i Helse Sør-Øst og administrerer også Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning på vegne av RHF-ene. Enheten skal gi råd til ledelsen i RHF-et i strategiske problemstillinger knyttet til forskning og innovasjon.
Enheten skal bidra til at forskning og forskningsbasert innovasjon ivaretas og styrkes i hele regionen.

Ansatte i enheten

Øystein Krüger

Øystein Krüger, avdelingsdirektør forskning og innovasjon

Berit Øien, rådgiver

Randi Vad, fagsjef

Tanja Schøitz Wigley, spesialrådgiver

Torunn Berge, fagsjef​

Trude Golimo Simonsen, rådgiver

Kontakt

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.

Kontakt Fant du det du lette etter?