Tidligere styremøter

vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-3-Konsept for nytt østfoldsykehus - Protokoll fra styremøte SØ HF 24-10-2008.pdfpdf28180
vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfvedlegg-sak-132-2008-2-Konsept for nytt østfoldsykehus - Saksfremstilling styret SØ HF 24-10-2008.pdfpdf139844
vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfvedlegg-sak-132-2008-1-Konsept for nytt østfoldsykehus - Revidert konseptrapport.pdfpdf1928779
vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfvedlegg-sak-130-2008-Plan for strategisk utvikling Strategisk fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst.pdfpdf289665
vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfvedlegg-sak-119-2008-handlingsplan innovasjon HSØ.pdfpdf56173
vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfvedlegg-sak-118-2008-NPSS - Statusapport til HOD fase 2.pdfpdf36686
vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfvedlegg-sak-117-2008-miljø og klimarapport.pdfpdf176775
vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfvedlegg-sak-115-2008-strategidokument for Helse Sør-Øst v111108.pdfpdf461392
vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfvedlegg-sak-113-2008-oversendelsesskriv fra Ringerike sykehus HF.pdfpdf26147
vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfvedlegg-sak-112-2008-dekning av pensjonskostnader for private - brev fra Diakonhjemmet.pdfpdf79408
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 2 Rapport etablering av felles tjenesteleverandør.pdfpdf878752
vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfvedlegg-sak-109-2008-Vedlegg 1 Samlet fremstilling av tidligere vedtak.pdfpdf15661
vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfvedlegg-sak-108-2008-vedtak i sak 38-2008.pdfpdf31533
vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfvedlegg-sak-108-2008-rapport område sentrum.pdfpdf300371
vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-oppsummering av høringsinspill.pdfpdf214345
vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfvedlegg-sak-108-2008-liste over mottatte høringsinspill.pdfpdf31409
vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-3-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfpdf615530
vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfvedlegg-sak-104-2008-2-SS HF-Salg av Farsund sykehus.pdfpdf234341
vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfvedlegg-sak-104-2008-1-SS HF-Salg av Farsund sykehus.doc.pdfpdf25537
vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfvedlegg-sak-101-2008-status tidligere styresaker per 30 09 08.pdfpdf62244
vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfvedlegg-sak-099-2008-Omstillingsprogrammet-Programstatus - 2008-10-03.pdfpdf82061
vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfvedlegg-sak-096-2008-Instruks for Revisjonskomiteen.pdfpdf16436
vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-3-salg av eiendom - Telemark.pdfpdf75184
vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-2-salg av eiendom - Telemark.pdfpdf54081
vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfvedlegg-sak-095-2008-1-salg av eiendom - Telemark.pdfpdf160325
vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfvedlegg-sak-092-2008-Arbeidet med ny inntktsmodell for Helse Sør-Øst -oppsummering kvalitetssikring.pdfpdf16078
vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfvedlegg-sak-091-2008-nye ahus tertialrapport 2 tertial 2008.pdfpdf2798824
vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfvedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 Tertialrapport.pdfpdf717128
vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfvedlegg-sak-087-2008-Oppdragsdokument og foretaksmøter 2008 - halvårsrapport.pdfpdf372575
vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/vedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfvedlegg-sak-086-2008-Rapport - utredning og behandling av sykelig overvekt i spes helsetjenesten - voksne pdf 211102.pdfpdf1739947
vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfvedlegg-sak-014-2009-status_tidligere_styresaker_per_31_12_2008.pdfpdf67953
vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfvedlegg-sak-011-2009-Handlingsplan_innkjøp_og_logistikk_2009.pdfpdf77010
vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppsummering_av_styringsbudskap_fra_eier_2009.pdfpdf271549
vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfvedlegg-sak-009-2009-Oppdragsdokument_2009.pdfpdf351003
vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfvedlegg-sak-008-2009-Årlig_melding_2008.pdfpdf1043982
vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/vedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfvedlegg-sak-007-2009-fordeling_av_midler_til_regjeringens_tiltakspakke_v4-_110209.pdfpdf39409
Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfVedlegg-sak-090-2008-Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 - Ventetid og Helseregion 2006-2008.pdfpdf50222
Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/Vedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfVedlegg,_pkt_5_Kartleggingsskjema_for_helseforetakenes_engasjement_i_stiftelser130209__2_.pdfpdf42534
Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfVedlegg AD's orientering punkt 1 - bemanningsøkning.pdfpdf103528
Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfVedlegg 2 - presentasjon fra Riksrevisjonens pressekonferanse.pdfpdf3833963
Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/Vedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfVedlegg 1 - pressemelding fra Riksrevisjonen.pdfpdf654951
Utredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad - versjon 1,0 - 23-04-2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2022/Lenker/Utredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad - versjon 1,0 - 23-04-2021.pdfUtredning av felles husleieordning og felles mål for tilstandsgrad - versjon 1,0 - 23-04-2021.pdfpdf4099921
Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfTemasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfpdf3800266
Temasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181115/Temasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdfTemasak - Presentasjon økonomi Aker og Gaustad.pdfpdf1485825
Temasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181115/Temasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdfTemasak - Presentasjon kapasitet Oslo.pdfpdf884921
Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/Rapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfRapport Risikovurderinger for endring av opptaksområder.pdfpdf513076
Orienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.pdfOrienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.pdfpdf125957
Orienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.docxhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.docxOrienteringer 06 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20190424.docxdocx37880
Orienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdfOrienteringer 05 - Årsmøteuttalelse fra LHL Oppland om styrking av pht.pdfpdf471767
Orienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190425/Orienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdfOrienteringer 04 - Støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen.pdfpdf792506

 

 

Styremøte 13. desember 2018StyremøteStyremøte 13. desember 201812.12.2018 23:00:00
Styremøte 12. mars 2020StyremøteStyremøte 12. mars 202011.03.2020 23:00:00

Fant du det du lette etter?