Portør triller seng i korridor

Øvrige styringsdokumenter

​Levera​ndørstyring

Leverandørstyring skal sikre at kartlegging, valg/anskaffelser og oppfølging av leverandører gjennomføres på en strategisk, systematisk og enhetlig måte. 

Ønsker du tilgang til styringsdokument for leverandørstyring finnes disse i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang), eventuelt kan du kontakte porteføljekontoret.​


Samhandlingsver​​ktøy for MTU-IKT

Samhandlingsmodellen beskriver ansvars- og oppgavefordelingen for drift og forvaltning av IKT-komponentene koblet til medisinsk teknisk utstyr (MTU) mellom helseforetakene og Sykehuspartner.

Det er stor variasjon i type og bruksområder for MTU og på helseforetakene. Derfor er det behov for å kunne velge blant flere tjenestemodeller for å finne den som er best egnet for spesifikt MTU ved det enkelte helseforetak. Det er utarbeidet ni ulike tjenestemodeller som til sammen utgjør samhandlingsmodellen. 

Disse er beskrevet i et eget dokument. Ta kontakt med porteføljekontoret.

Styring av IKT i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst

Det er utarbeidet prinsipper for planlegging av IKT i en tidlig fase av regionens byggeprosjekter. Prinsippene skal bidra til å sikre rammene for styring av IKT i gjennomføringen av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. 

Disse er beskrevet i et eget dokument. Ta kontakt med porteføljekontoret​​.


Fant du det du lette etter?