To hvitkledde ansatte ser på en skjerm

Rapporter

​Tertialrapportering til Helse Sør-Østs s​​tyre


Teknologi og e-helse leverer tertialrapporter til styret i Helse Sør-Øst på de styregodkjente regionale IKT-prosjektene.

Tertialrapportene inneholder status, fremdrift og økonomi på prosjektene, og de viktigste risikoene med tiltaksbeskrivelse. Tertialrapportene inneholder også en evaluering fra vår eksterne kvalitetssikrer, av arbeidet i den regionale IKT-porteføljen. De beskriver også våre tiltak for å svare ut prioriterte forbedringsområder påpekt i rapporten.


Nr 2 2022 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 1 2022 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 3 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 2 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF) Nr 1 2021 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 3 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)Nr 2 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF) Nr 1 2020 Tertialrapport for regionale IKT prosjekter (PDF)​​​​​

Månedsrapportering til porteføljestyret


Teknologi og e-helse leverer månedlige rapporter til porteføljestyret. I porteføljestyret sitter alle de administrerende direktørene på helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Hensikten med rapportene er å gi porteføljestyret tilstrekkelig styringsunderlag. Rapportene inkluderer en samlet status over alle prosjektene i den regionale IKT-porteføljen med beskrivelse av økonomi, risiko, avhengigheter, eventuelle avvik, konsekvens og tiltak.


Ønsker du tilgang til tidligere statusrapporter finnes disse i vårt prosjektstyringssystem Clarity (krever tilgang), eventuelt kan du kontakte porteføljekontoret
Fant du det du lette etter?