Digital hjemmeoppfølging og prosessplattform

Antallet pasienter forventes å øke kraftig i årene som kommer, både fordi behandlingsmulighetene øker og fordi befolkningen blir eldre. Digital hjemmeoppfølging er et sentralt virkemiddel for å løse de kapasitetsutfordringene helsevesenet står ovenfor.  

Digital hjemmeoppfølging er spesialisthelsetjenester levert hjemme i stedet for på sykehus, støttet av digitale verktøy. Behovet for økt digitalisering og hjemmeoppfølging er basert på krav om bærekraftige helsetjenester, pasientenes behov for å kunne være mere hjemme, samt nye teknologiske muligheter og bruksmønstre i befolkningen. 

Prosjektet startet i oktober 2020 og foreløpig plan er avslutning innen 2024.  

Fase: Planlegging 
 

Bakgrunn  

​Prosjektet digital hjemmeoppfølging er et sentralt virkemiddel for å nå målene i både nasjonal helse- og sykehusplan og regional utviklingsplan.  

Hensikten med prosjektet er å etablere en felles prosessplattform for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst. Mange av helseforetakene har i dag etablert tjenester for digital hjemmeoppfølging, men implementeringen er fragmentert på tvers av helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette medfører utfordringer med hensyn til uønsket variasjon og effektiv utvikling av digitale verktøy for pasienter og helsepersonell.  ​

Fo​​​rventet nytte  

​I tillegg til å kunne levere tjenester for digital hjemmeoppfølging som ivaretar pasientens behov, vil tilnærmingen blant annet bidra til stordriftsfordeler, påvirke ressursutnyttelsen, redusere uønsket variasjon og øke endringsevnen.  

Etableringen av en prosessplattform utgjør en helt sentral brikke for å få gjennomført fremtidige endringstiltak i Helse Sør-Øst raskt og i henhold til regionens behov. Prosessplattformen skal også kunne brukes innenfor andre områder enn digital hjemmeoppfølging. 

 

Styringsgruppe og p​​rosjektleder 

​Styringsgruppeleder: Andreas Moan. Prosjektleder: Line Rodahl Dokset.​
Fant du det du lette etter?