Digital patologi

Digital patologi innebærer at all informasjon som hører til eller kan hentes ut av vevs- eller celleprøver digitaliseres. Dette omfatter hele prosessen fra rekvisisjon og digitalisering av mikroskopiprøver, til svarrapportering og evaluering av patologidata i registre. 

Prosjekt digital patologi skal i hovedsak levere løsninger for digitalisering av mikroskopiprøver, dvs. skanning av objektglass med vev eller celler. Ved skanning blir disse til digitale bilder som kan analyseres på skjerm i stedet for i mikroskop.  Slike digitale bilder kan gjøres tilgjengelig for hvem som helst, når som helst og hvor som helst, i motsetning til et fysisk objektglass.   

Arbeidet i prosjektet vil bygge videre på resultatene fra andre prosjekter i Helse Sør-Øst, særlig fra regional laboratoriedataløsning for patologi og strategi og standard for bruk av multimedia. 

 

Fase: Planlegging 

​Bakgru​nn  


Det er betydelig underkapasitet innen patologidiagnostikk i regionen. Digitalisering kan bidra til   å redusere denne utfordringen ved å utnytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte.  Digital patologi legger også til rette for bedre samarbeid på tvers av helseforetakene i regionen. 

Forvent​​​​et nytte  


Digital patologi forventes å gi nytte på en rekke områder: 


Økt pasientsikkerhet 

 • Sikrere kobling mellom bilde/prøveglass og prøvenummer 
 • Kortere svartider, spesielt for prøver som må sendes mellom avdelingene i Helse Sør-Øst 
 • Redusert uønsket variasjon i preparering og diagnostikk av prøvene 
 • Bedre samhandling internt i den enkelte patologiavdeling og mellom avdelingene i Helse Sør-Øst 

Overgang fra fysisk til digital tildeling av prøver 

 • Bedre tilgang til historiske snitt (enklere og raskere å lete i digitalt arkiv enn fysisk arkiv) 
 • Bedre forutsetninger for samarbeid i multidisiplinære team (MDT) 
 • Bedre forutsetninger for fleksibel arbeidshverdag for patologer 
 • Redusert behov for å innkalle og sende fysiske prøver (glass) mellom avdelingene 
 
Overgang fra fysisk til digital lagring av (glass)snitt 

 • Løpende arkivering forenkles 
 • Redusert areal for fysisk lagring på sikt 

​Nye diagnostiske metoder 

 • Bruk av kunstig intelligens for bildeanalyse, prescreening og utarbeide prognoser  ​​
 • Utvikling av tverrfaglig samarbeid, f.eks. mellom radiologi og patologi 

 

​Fremdri​​ftsplan  


Utvikling og innføring av en god løsning for digital patologi gjøres i et tett samarbeid mellom fagressurser på helseforetakene og prosjektet. 


Det tas sikte på å beslutte gjennomføring av prosjektet i løpet av andre kvartal 2022. 

S​​tyringsgrup​peleder og prosjektleder 


Styringsgruppeleder: Lars Eikvar, Helse Sør-Øst RHF  

Prosjektleder: Inger Nina Farstad, Oslo universitetssykehus 

 

 

Foto: Sectra

Fant du det du lette etter?