Eldre mann på benk i park med smarttelefon

Digitale innbyggertjenester - mine timeavtaler

Prosjektet mine timeavtaler skal utvikle og innføre en tjeneste der pasienten vil kunne logge inn på helsenorge.no, se sine timeavtaler ved helseforetaket og ha digital dialog med avdelingen om timene.   

Tjenesten skal kunne: 

  • ​støtte visning og endring av timeavtaler 
  • gi mulighet for digital dialog om timeavtalen 
  • gjøre relevant informasjon tilgjengelig for pasienten 
Prosjektet startet planleggingsfasen i februar 2021. Beslutning om omfang i gjennomføringsfasen og etter hvert oppstart av ferdig løsning er ventet senere i 2022. Løsningen vil bli klar for helseforetakene når de har oppgradert til DIPS Arena, denne er planlagt i tidsrommet 2023 til 2025.

Fase: Gjennomføring  

​Ba​​kgrunn  

Prosjektet skal bidra til at flere møter til time, og at de som møter, er riktig forberedt.  

Mine timeavtaler er det tredje av til sammen fem trinn, for å realisere konseptet «innsikt i planlagt forløp» som skal bidra til at innbyggere får bedre innsikt i sitt eget behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Mine timeavtaler vil være en av grunnsteinene i pasientens helsetjeneste på nett og er en forutsetning for å lykkes med digital hjemmeoppfølging​ 

Forv​entet nytte  

Tjenesten bidrar til at innbyggere får større innsikt, oversikt, forutsigbarhet og mulighet for medvirkning knyttet til egen helse og behandling.  

Innbyggere vil kunne gjøre seg kjent med tjenestetilbudet og ta tjenestene i bruk på helsenorge.no. Noen av oppgavene knyttet til administrasjon av timer kan dermed bli overført fra helsetjenesten til pasienten selv.   

For helsepersonellet vil den viktigste nytten av prosjektet være at de kan bruke mer tid på de pasientene som har behov for å snakke direkte med dem og mer tid til direkte pasientrettet arbeid.​​Styringsg​​ru​ppel​​​eder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder:​ Knut Lindås, Sykehuspartner.
Fant du det du lette etter?