To radiografer foran en MR maskin

Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus

Målet med prosjektet er å sikre rask og trygg innføring av regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus.  

Helse Sør-Øst RHF inngikk i 2020 en regional avtale som omfatter regional radiologiløsning, multimediearkiv, samhandling og doseovervåking. Den valgte radiologiløsningen er basert på det regionale multimediearkivet og dette prosjektet skal i første omgang innføre løsningen ved Oslo universitetssykehus. Flere av helseforetakene i regionen har behov for å få på plass bedre radiologiløsninger, i anskaffelsen er det derfor lagt til rette for at løsningen etter hvert kan tas i bruk av alle helseforetakene i regionen. 

Prosjektet startet i september 2020 og skal etter foreløpig plan være ferdig i midten av 2024. 

 Fase: Gjennomføring 

Bakgrunn  

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte høsten 2020 anskaffelse av en regional løsning for multimediearkiv, radiologi, samhandling og doseovervåking. En regional avtale er inngått med Sectra Norge AS.  

Hovedleveransene i prosjektet er å: 

  • Etablere et regionalt multimediearkiv 
  • Etablere og innføre en regional radiologiløsning for Oslo universitetssykehus 
  • Etablere basis løsning for samhandling ved Oslo universitetssykehus 
  • Etablere drift og forvaltning av nye løsninger i Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus 
Oslo universitetssykehus er i dag det eneste helseforetaket i regionen som ikke har ett felles radiologisystem for sykehusene i helseforetaket. En felles løsning vil blant annet bidra til å sikre at komplett og oppdatert informasjon om pasientens helsetilstand og historikk er tilgjengelig.  

I tillegg til etablering av en felles radiologiløsning, skal prosjektet etablere et regionalt multimediearkiv, som i første omgang skal tas i bruk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus. Multimediearkivet skal etter hvert kunne anvendes for lagring og deling av andre multimedieobjekter, både ved Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i regionen.  

Basis samhandlingsløsning skal erstatte dagens løsninger for radiologisamhandling ved Oslo universitetssykehus. 

Forventet nytte  

Innføring av felles radiologiløsning (RIS/PACS) ved Oslo universitetssykehus vil understøtte pasientsikkerhet og redusere avvik. En felles løsning vil gi tilgang til utvidet informasjon til bruk i pasientdiagnostikk og være tidsbesparende for alle ansatte som forholder seg til bilder og svarrapporter fra klinikk for radiologi og nukleærmedisin. 

Etableringen av et regionalt multimediearkiv legger også til rette for videre arbeid med lagring og deling av data fra alle fagdisipliner ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.   

StyresakerFremdriftsp​​​lan  

Den nye radiologiløsningen ble tatt i bruk ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet i oktober 2022. Videre utvidelse til Ullevål, Aker og legevakten er foreløpig utsatt til våren 2023.  I 2023 skal prosjektet også etablere en samhandlingsløsning og en egen forskningsløsning for radiologiske undersøkelser, samt supplere eksisterende radiologiløsning med ny funksjonalitet. Prosjektet planlegges avsluttet første halvdel av 2024. ​

Styringsgruppelede og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Paulina Due-Tønnessen, Oslo universitetssykehus. 
Prosjektleder: Hilde Myhren, Oslo universitetssykehus.​

Foto: Oslo universitetssykehus

Fant du det du lette etter?