Helsetjenestene i Norge: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjeller

Helsetjenestene i Norge gir stadig mer og bedre behandling, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Forskjellene må reduseres for å gi pasientene et bedre tilbud.

​- Helsetjenestene gir stadig mer og bedre behandling, men vi ser samtidig store variasjoner både geografisk og mellom ulike tjenesteområder i helsetjenesten. For å være ledende i verden og gi pasientene et bedre tilbud må vi redusere forskjellene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Variasjonene gjelder både omfanget av tjenester, behandlingspraksis, ventetider og ressursutnyttelse. Dette går frem av resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres i dag. 

Les hele saken på helsedirektoratets nettsider.