Digitalt informasjons- og samhandlingsmøte om nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet

Omkring 50 medarbeidere tillitsvalgte, representanter fra pasientorganisasjonene og ledere fra medvirkningsprosesser i prosjektet var blant deltakerne. Tema for møtet var funksjonsplassering i bygget, universell utforming, interiør- og fargevalg og utomhus. 

Illustrasjoner: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter
Illustrasjoner: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.
Dette var et felles møte mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Tidligere har disse store samhandlingsmøtene vært gjennomført i auditoriet på Radiumhospitalet, denne gangen ble det et digitalt møte over Teams. 

Arkitektene fortalte om interiør- og fargevalg  

Representanter fra de tre arkitektfirmaene i prosjektet: Henning Larsen, AART Architects og Momentum arkitekter, presenterte prosjektutviklingen og viste frem det som er blitt jobbet med i medvirkningsprosessene i 2020. 

Arkitektene har jobbet frem et interiørkonsept som bygger på farger fra fjord, fjell og skog, inspirert av landskapet rundt sykehuset. De naturlige fargene skal bidra til å gi en varm og imøtekommende atmosfære. Alle farger og materialer velges ut fra et ønske om å minimere det institusjonelle utrykket, spesielt i glassgaten og andre fellesområder.

Farge- og materialpaletter er først og fremst hentet fra de tre temaene; fjord, fjell og skog.

Farge- og materialpaletter er først og fremst hentet fra de tre temaene; fjord, fjell og skog.

Den sentrale glassgaten 

Nye og eksisterende bygg på Radiumhospitalet blir knyttet sammen med en innvendig glassgate som er åpen over fire etasjer. Glassgaten vil være en sentral kommunikasjonsåre i sykehuset. Den er først og fremst et rom som forbinder forskjellige funksjoner, men også et rom som har funksjoner i seg, slik som kafé, lekeområde, utstillingsområde og ulike oppholdsrom. Møbleringen blir valgt for å gi mulighet til å dekke ulike behov.

Inspirasjons- og idé-kart for glassgaten:

Inspirasjons- og idé-kart for glassgaten.

Sentralt i glassgaten ligger vestibyle- og kaféområdet. Dette området gir mulighet for opphold og sosialt samvær for besøkende og pasienter samt ansatte, som et hyggelig sted å være.

Illustrasjon av vestibyle- og kaféområdet i nytt klinikk- og protonbygg

Illustrasjon av vestibyle- og kaféområdet i nytt klinikk- og protonbygg

​Behandlingsrom proton og sengerom 

 Inspirasjons- og idé-kart for behandlingsrom.

Inspirasjons- og idé-kart for behandlingsrom.

Illustrasjon av behandlingsrom proton.

Illustrasjon av behandlingsrom proton: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.

Illustrasjon av sengerom.

Illustrasjon av sengerom: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.

Gode tilbakemeldinger fra Oslo universitetssykehus

«Så fint det blir!» sier Inger Heiberg entusiastisk. Heiberg er programleder for nye Radiumhospitalet Oslo universitetssykehus.

- Det er viktig at både ansatte og brukere får et innblikk i hvordan arkitektene har videreutviklet det vi jobbet med i medvirkningsprosessen og hensyntatt de ulike behovene, fortsetter Heiberg. Det er fint å se hvor bevisst prosjektet jobber med farge- og materialbruk samt belysning. Det nye Radiumhospitalet skal være fremtidsrettet, og imøtekomme både pasienter og pårørende på en god måte, og ikke minst de ansatte som er der hver dag – da er fellesområder viktige arenaer, avslutter Heiberg.