Informasjon om byggearbeider - Nabobrev juni 2021

Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon varsler med dette om støyende arbeider utover normal arbeidstid i perioden 24. mai til 31. august 2021. 


I utgangspunktet har prosjektet lagt til rette for at arbeidene skal utføres på en slik måte at man reduserer ulemper for naboer. I forbindelse med betongarbeider og pelearbeider har prosjektet søkt, og fått innvilget dispensasjon av Bydel Ullern, om å kunne utføre støyende arbeider i perioden 24.5-31.8.2021. I dispensasjonen gis det begrensninger som fremkommer i tabellen nedenfor. Den er gitt med hjemmel i Oslo kommunes forskrifter om begrensning av støy (§16). 

Dispensasjonen gjelder for mandag til fredag/lørdag i henhold til tabellen nedenfor: 

​Fra dato til dato

​Tidspunkt på dagen

​Tillatte arbeidsoppgaver som overskrider tillatt støynivå i følge støyforskriften

​Fra det tidspunkt fristen for varsling er overholdt - 31.08.2021

​07:00-19:00 (mandag-fredag)
08:00-16:00
(lørdag)

Gravearbeider og opplasting av masser. ​

​​Fra det tidspunkt fristen for varsling er overholdt - 31.08.2021

​​07:00-19:00 (mandag-fredag)
08:00-16:00
(lørdag)

Stålkjernepeler.​

​​Fra det tidspunkt fristen for varsling er overholdt - 31.08.2021

​​07:00-19:00 (mandag-fredag)
08:00-16:00
(lørdag)​

Betongarbeider. ​
Dersom det er spørsmål til prosjektet kan områdeleder for byggeplassen, Petter Eide, kontaktes på telefon 922 28 595 eller epost petter.eide@sykehusbygg.no

Eventuelle klager kan rettes til bydelen på telefon 21802180 eller til politiets operasjonssentral på telefon 22669050. ​