Milepæler

Nytt klinikk- og protonbygg

 1. 2023/2024

  Gradvis testing og ibruktakelse

  Foreløpig illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter
 2. 2022

  Oppstart innvendige arbeider

 3. 2022

  Oppstart tett bygg

 4. Mars 2022

  Støpestart for protonbygget - Etter flere år med nøye planlegging gikk endelig startskuddet for Norges første protonbygg. Tirsdag 8. mars kjørte ti betongbiler i skytteltrafikk til Radiumhospitalet for å støpe bunnplaten til det nye protonbygget.  

  Støpearbeider
  Les mer her
 5. August 2021

  Grunnsteinnsteinsmarkering: Tirsdag 24. august ble grunnsteinsnedleggelse for nytt klinikk- og protonbygg markert. "I dag feirer vi en begynnelse, og i dag feirer vi en fortsettelse", sa helseminister Bent Høie ved nedleggelse av grunnstein for nybygg på Radiumhospitalet.

  Les mer her
 6. Mai 2021

  Oppstart betongarbeider - Betongarbeidene som skal lage "skallet" til nytt klinikk- og protonbygg startet i mai 2021, iløpet av dette året vil bygget begynne å reise seg.

  Les mer her
 7. September 2020

  Protonbygg på Radiumhospitalet godkjent - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) godkjente planene for bygging.

  Protonbehandling
  Foto: Varian Medical Systems
  Les mer her
 8. Mai 2020

  Oppstart grunnarbeider - Arbeider med graving og fundamentering startet opp i mai 2020. Bygging tett på sykehus i drift setter spesielle krav til samhandling, planlegging og gjennomføring av alle anleggsaktivitetene.

  Bilde av tomt
  Les mer her
 9. November 2019

  Godkjent forprosjektrapport - Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente forprosjektrapport for nytt klinikk- og protonbygg 21. november 2019.

  Illustrasjon av nytt klinikk- og protonbygg
  Illustrasjon fra forprosjekt: Henning Larsen Architects, AART Architects, Momentum Arkitekter.
  Les mer her
 10. Juni 2019

  Endringer i kapasitet for protonbehandling - Kapasiteten på protonbehandling ble vedtatt redusert fra fire til tre behandlingsrom av styret i Helse Sør-Øst RHF.

  Les mer her
 11. Mai 2019

  Markering av oppstart rivearbeider - Torsdag 23. mai begynte rivning av eksisterende masse før byggestart på nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Ca. 22.000 m2 bygningsmasse ble revet på tomta og det var en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen.

  Siv Jensen klipper snor
  Les mer her
 12. Desember 2018

  Godkjent skisseprosjekt klinikkbygg - 13. desember 2018 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF skisseprosjekt av nytt klinikk- og protonbygg, og godkjente samtidig at det etableres et protonsenter på Radiumhospitalet.

  Illustrasjon fra skisseprosjekt: Link Arkitektur
  Les mer her
 13. Februar 2018

  Samordning av prosjekter for klinikkbygg og protonbygg - Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte 1. februar 2018 at nytt klinikk- og protonbygg gjennomføres som ett felles prosjekt.

  Les mer her
 14. 2018

  Bevilget midler over statsbudsjettet og beslutning for protonsenter - Det ble bevilget midler over statsbudsjettet for etablering av to protonsentre, hvor det første ble besluttes å etableres på Radiumhospitalet, og lån for klinikkbygget ble tildelt.

  Radiumhospitalet 2018
 15. Juni 2017

  Godkjent konseptrapport nytt klinikkbygg - Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for nytt klinikkbygg 15. juni 2017.

  Illustrasjon fra konseptrapport
  Les mer her
 16. Juni 2016

  Nytt klinikkbygg til konseptfase - Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. juni 2016 at prosjektet skal videreføres til konseptfase.

  Les mer her
 17. Juni 2016

  Konseptrapport og sluttrapport for proton ferdig - Det ble utviklet en konseptrapport for protonbehandling, som del av det nasjonale prosjektet, sluttrapport fra konseptfasen forelå i 2016.

  Les mer her
 18. Oktober 2015

  Oppstart idéfase - Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart for idéfase nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.

  Illustrasjon fra idéfase
  Les mer her
 19. 2010

  Protonbehandling - Arbeidet med innføring av protonbehandling startet som et nasjonalt prosjekt.

Fant du det du lette etter?