Arbeider på byggeplass utover normal arbeidstid

Fra fredag 5. mars vil det pågå arbeider etter normal arbeidstid på byggeplassen for nytt sykehus i Drammen.

Byggeplassen 4. mars 2021.
Innreiserestriksjoner som følge av koronasituasjonen har ført til forsinkelser på byggeplassen. For å forsøke å ta igjen noe av den tapte tiden ønsker prosjekt dermed å arbeide to skift med boring av stålpeler for kjelleren til det nye sykehuset. 

Arbeidstiden vil være fra kl. 06-24, mandag til og med lørdag. Dette vil begynne fra 5. mars og ha en varighet på inntil tre uker.  

Det er en støysvak maskin som ikke har noen slager over bakken. Tidligere beregninger med to rigger på dagtid og en rigg på natt viser akseptable verdier for nærliggende bebyggelse. Plassering av riggen vil være ved nordveggen av kjelleren, noe som vil bidra til ytterligere skjerming av støy i forhold til beregningen. Det vil i hovedsak være motorlyd som avgir støy fra maskinen.