Arbeider på byggeplass utover normal arbeidstid

Informasjon til naboer vedrørende bygging av nytt sykehus i Drammen

Prosjekt for nytt sykehus i Drammen ønsker å informere naboer i nærheten av byggeplassen om arbeider som skal gjennomføres søndag 8. november.

Bilde av tomt med kraner

​Prosjektet er nå i en fase hvor det arbeides med fundamentering og bygging av kjellere for det nye sykehuset. I disse dager gjøres forberedelser for å teste ut et nytt boresystem på byggeplassen. For best mulig kvalitet underveis i testingen og resultatet i etterkant, er det av stor betydning at det ikke bores samtidig med andre maskiner. Derfor ønsker prosjektet å gjennomføre testen utover normal arbeidstid.

Testingen søndag 8. november vil foregå fra kl. 07 til kl.19 samme dag. Støynivået på byggeplassen vil være tilnærmet likt slik det har vært innenfor normal arbeidstid i ukedagene. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører deg som nabo til byggeplassen.

Det bygges nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Sande og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF. For oppdatert informasjon om fremdrift og nyheter i prosjektet, se prosjektets side på www.helse-sorost.no.