Se film om Nytt sykehus i Drammen

Det nye sykehuset som skal ligge på Brakerøya, vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Byggestarten var i 2019, før det har planleggingen av det nye sykehuset pågått i lang tid. Se video om prosjektet og hvordan sykehuset blir når det ferdigstilles i 2025.