Forprosjekt for Nye Aker sykehus

Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innen somatikk, og vil inneholde psykisk helsevern for voksne og barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele befolkningen i Oslo.

Illustrasjon av Nye Aker sykehus

Forprosjektrapporten for Nye Aker ble ferdigstilt i oktober 2022, den inngår som en del av samlet leveranse for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

​​
​​​​​

Fant du det du lette etter?