Informasjonsmøter om reguleringsplanforslag

Helse Sør-Øst RHF inviterer til åpne informasjonsmøter for orientering om reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, som ligger ute til offentlig ettersyn.

​Plan- og bygningsetaten i Oslo la reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til offentlig ettersyn mandag 12. april 2021. I forbindelse med det vil det arrangeres åpne informasjonsmøter i slutten av april og i begynnelsen av mai. 

Møtetidspunkter:

Møtene vil ha en varighet på omtrent to timer, og de skal avholdes på Teams live events.


Påmelding:
Vi ønsker at du melder deg på arrangementet dersom du skal delta på et av møtene eller begge møtene. Dette er ikke obligatorisk, men det vil hjelpe oss med å planlegge møtet best mulig. Ved påmelding vil du få tilsendt en epost i forkant av møtet med link til arrangement. 

Les mer om reguleringsplanene for offentlig ettersyn her:
Reguleringsprosessen 

Nye Aker sykehus

Nye Rikshospitalet Innspill og uttalelser til reguleringsplanene må gis senest 7. juni 2021.