Påvisning av engelsk virusvariant i Nordre Follo kommune

Folkehelseinstituttet har påvist en engelsk virusvariant i Nordre Follo kommune. Prøvene som er analysert ble tatt 3. januar. Det er sannsynlig at det kan være forgreninger av dette utbruddet til andre kommuner og det iverksettes særlige tiltak for å hindre spredning av viruset.

​- Det er ikke holdepunkt for å si at denne varianten gir mer alvorlig sykdom, men det er belegg for å si at den er opptil 70 prosent mer smittsom. I praksis fører dette til at R vil øke hvis det ikke iverksettes ytterligere smitteverntiltak. Det er følgelig, over tid, økt risiko for en ukontrollert smittespredning hvis denne varianten blir mer dominerende, slik vi har sett i land som Danmark og England, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Nordre Follo kommune har iverksatt egne lokale tiltak (så langt ut 27. januar) som bl.a. innebærer en sterk anbefaling om at innbyggerne ikke krysser kommunegrensen.

Se tiltakene på kommunens nettside


Regjeringen har iverksatt tiltak i 10 kommuner i Oslo-området: Nordre Follo, Oslo, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Enebakk, Moss og Våler (så langt ut 31. januar). 

Se tiltakene på regjeringens nettside

Søndag 24. januar ble det også innført strenge tiltak i randsonekommunene til de ti kommunene. De 15 kommunene dette gjelder er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og  Skiptvet.

Se tiltakene på regjeringens nettside


Det pågår sekvensering av virus og vi vil fortløpende få mer informasjon. Det ventes at det i løpet av 24. januar vil bli iverksatt tiltak i ytterligere kommuner rundt Oslo.

Folkehelseinstituttet har publisert særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant.

Det er i tillegg publisert en egen sak knyttet til Nordre Follo:

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten


- Vi har hatt ekstraordinære møter med helseforetakene og sykehusene om den aktuelle situasjonen i helgen. Vi skjerper smitteverntiltakene for pasienter og helsepersonell fra Nordre Follo kommune og de øvrige kommunene hvor regjeringen har besluttet å iverksette særskilte tiltak, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.

Følgende føringer gjelder for spesialisthelsetjenesten, pasienter og medarbeidere i de aktuelle kommunene frem til 31. januar:

  • Når det gjelder Nordre Follo kommune er tilnærmingen en «slå ned» strategi og når det gjelder øvrige kommuner har vi en «kraftig brem» strategi. Begrunnelsen for dette er at det sannsynligvis kan være mulig å stoppe ytterligere spredning fra Nordre Follo. Samtidig må vi ta høyde for at virusvarianten er spredd til andre kommuner.  
  • Vi forholder oss til de strenge tiltakene som er iverksatt for innbyggere i Nordre Follo kommune. Pasienter fra Nordre Follo (også de som er inneliggende) testes og isoleres inntil svar foreligger. Psykisk helse og rusbehandling og behandling av barn og unge prioriteres. Videre prioriterer vi pasienter som vil lide prognosetap hvis de ikke kommer til utredning og behandling, herunder fødende og øyeblikkelig hjelp. Alt annet gjøres digitalt eller utsettes, slik at vi reduserer reising ut av kommunen mest mulig.
  • Ansatte i spesialisthelsetjenesten som bor i Nordre Follo bes holde seg hjemme, men det kan gjøres unntak for personell i kritisk viktige funksjoner – og da skal de testes før de går på jobb og skal bruke munnbind.
  • Vi behandler alle kommunene rundt Nordre Follo som tiltaksnivå 5. Det vil si at sykehusene gjør om de polikliniske timene som er mulig til digitale konsultasjoner. Utover det kommer sykehusene til å ta imot pasienter fra disse kommune, men flere pasienter vil bli håndtert som om de kan være smittet. Det vil si at sykehusene vil teste flere pasienter og bruker munnbind på pasienter og ansatte i større utstrekning enn før. Her vil det måtte gjøres lokale vurderinger.
  • Sykehusene skal i tillegg være årvåkne når det gjelder sykehjemspasienter fra Oslo, og disse skal håndteres som pasienter fra Nordre Follo.
  • Adgangskontrollen strammes inn og vi innfører strengere besøksregler. Det betyr i praksis at det kun er for barn, pasienter i livets sluttfase, fødende i fødselssituasjon og der det er helt nødvendig med ledsager at sykehusene tillater besøk.