Respiratorkapasitet i Helse Sør-Øst

Da Covid-19-pandemien rammet i vår ble det spørsmål om intensivkapasitet og antall respiratorer i sykehusene. I Helse Sør-Øst pågikk det alt en utskifting av respiratorparken, og det ble iverksatt ytterligere bestillinger av respiratorer og annet intensivutstyr. Antall respiratorer i helseforetakene er mer enn doblet siden mars.

​Helse Sør-Øst RHF har hatt et tett samarbeid med Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr.

- Vi har hatt en stor økning i antall respiratorer i vår region. Dette gjør at vi utstyrsmessig er bedre rustet for en et økt antall koronapasienter som trenger intensivbehandling, sier avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, Siv Cathrine Høymork.

Antall respiratorer i helseforetakene i Helse Sør-Øst er økt fra 280 til 588 siden mars. Det kommer ytterligere 71 respiratorer som er planlagt levert de neste månedene. I tillegg kommer respiratorer ved de to private sykehusene i regionen med eget opptaksområde.

- Det er gjort en stor innsats med anskaffelser av respiratorer og annet utstyr og samtidig er det arbeidet med å utvikle kompetanse. Med et stort antall innlagte pasienter vil tilstrekkelig kyndig personell være en begrensende faktor, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Denne oversikten gjelder kun respiratorer som er egnet til å ventilere lungesyke pasienter over tid, og ikke de enkleste transportrespiratorene eller de såkalte «nødrespiratorene». 

HelseforetakAntall respiratorer per 12. marsAntall per novemberUtestående bestillingerSamlet antall når bestillinger er levert
Oslo universitetssykehus HF11821418232
Sykehuset Østfold HF15401252
Akershus universitetssykehus HF3568068
Sykehuset Innlandet HF30531871
Vestre Viken HF2560868
Sykehuset i Vestfold HF1646349
Sykehuset Telemark HF1439241
Sørlandet sykehus HF27681078
Totalt antall Helse Sør-Øst28058871659