Samarbeidsavtale for økt innovasjon innen helse

Helse Sør-Øst RHF har inngått samarbeidsavtale med Aleap for å styrke helseinnovasjon. Samarbeidet skal gi gjensidig idéskaping og legge til rette for tidligfase-selskaper innen helsenæring.

​- Det er svært gledelig at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Som inkubator for tidligfase- selskaper og kontaktpunkt innen helseinnovasjon i Norge, gir Aleap oss en unik mulighet til å videreutvikle kompetansen innen dette viktige området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

- Dette samarbeidet kan bli viktig for kommersialiseringen av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse, og jeg er godt fornøyd med at vi nå har en avtale som kan bidra til å skape flere vekstkraftige helsebedrifter i Norge innenfor digital helse, medtech, diagnostikk og legemidler sier Lofthus.

Samarbeidet skal gi merverdi for begge parter, gjennom blant annet å bidra til best mulig vilkår for tidligfase-selskaper innenfor helsenæringen. Helse Sør-Øst RHF ønsker gjennom samarbeidet å være en aktiv støttespiller for nye vekstbedrifter i Norge, og bidra til å bygge et internasjonalt ledende miljø for helseinnovasjon i Norge.

Samarbeidsavtalen støtter opp under Regional utviklingsplan 2035 og delstrategier for forskning, innovasjon og teknologiområdet. I regional utviklingsplan er forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste og nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring, egne satsningsområder.

Les mer

Helseinkubatoren Aleap (aleap.no)Regional utviklingsplan 2035Nyhetssak om oppdatert strategi for teknologiområdet

Nyhetssak om oppdaterte delstrategier for forskning og innovasjon