Språkdagen: Språk i helsesektoren

Språkrådet arrangerer 3. november sin årlige språkdag, og i år ser de på hvordan helsesektoren jobber med språk.

Språkdagen 2020 byr på innlegg og debatter om tre sentrale temaer: helsespråk, språk og digitalisering og mindretallsspråk i Norge.

  • Hvordan kan språkarbeid i helsesektoren komme pasientene til gode?
  • Hvordan kan språkteknologi forenkle hverdagen?
  • Hvordan kan det offentlige styrke det språklige mangfoldet i Norge?

 

Vibeke Herikstad, ansvarlig for digital pasient- og pårørendemedvirkning i Helse Sør-Øst RHF, skal delta i en debatt  ledet av Fredrik Solvang.

 

Se program og mer informasjon her:

https://www.sprakradet.no/sprakdagen