Tester ut samordnet kultur- og HMS-undersøkelse

1.400 ansatte i helseforetakene skal de kommende månedene teste ut en ny, samordnet undersøkelse av HMS og pasientsikkerhetskultur med 35 spørsmål.

​En arbeidsgruppe med representanter fra alle de regionale helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet har jobbet med å se om de kan slå sammen medarbeiderundersøkelse, HMS-undersøkelse og undersøkelse om pasientsikkerhetskultur på helseforetakene. Formålet er å forbedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur.

- Med én undersøkelse kan man se ting mer i sammenheng. Vi får også redusert antallet kartlegginger. Vi blir møtt med mye goodwill ute i sykehusene. De har bedt om dette, sier Merete Blokkum ved St. Olavs Hospital. Sammen med Christer Mortensen fra Helse Sør-Øst leder hun arbeidet med å prøve ut den nye undersøkelsen.

Les hele saken på pasientsikkerhetsprogrammets nettside