Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021

Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 17. desember vedtatt å tildele i alt 136 millioner kroner til 84 forskningsprosjekter.

Illustrasjon forsker

​Tildelingen skjer etter innstilling fra fagkomiteer der kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi inngår. Fagkomiteene er rekruttert med høyt kvalifiserte, habile medlemmer, hvor fire av fem er fra internasjonale forskningsmiljøer.

- Prosjektene reflekterer stor tematisk bredde i forskningen og omfatter blant annet helsetjenesteforskning, forskning innen psykisk helsevern og rusbehandling, samt presisjonsmedisin. Det gis også støtte til flere forskningsprosjekter som omhandler covid-19, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Det er tildelt cirka 10 millioner kroner til prosjekter innen prioriterte områder. Disse omfatter selvmordsforskning og forskning på hjerneslagbehandling med trombektomi, habilitering, bruk av digitale løsninger og uønsket variasjon i pasientbehandlingen.

- Det er særlig gledelig at vi også i år har mottatt mange søknader av god kvalitet fra alle sykehus i regionen. Dette bekrefter inntrykket av sterke forskningsmiljøer også utenfor universitetssykehusene. Samtidig står den avanserte forskningen i regionen sterkt, for eksempel innen kreft, immunterapi og alvorlige nevrologiske sykdommer, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Tildeling av regionale konkurranseutsatte forskningsmidler for 2021