To tredjedeler av sykehusansatte i Helse Sør-Øst vaksinert

En gjennomgang av vaksinasjonsdekningen i sykehusene i vår region viser at to tredjedeler av de ansatte nå er vaksinert med første dose. 84 prosent av alle sykepleiere og leger har fått vaksine.

Smilende dame med munnbind
-Til tross for noe uregelmessige leveranser, har vi kommet langt i å vaksinere våre ansatte og det er vi glade for, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus 

-Helse Sør-Øst er i løpende dialog med Folkehelseinstituttet om vaksiner og leveranseplaner fremover.

Følgende helsepersonellgrupper har høyeste andel vaksinerte:
​Personellgrupper
​Prosent
​Leger
​84
​Sykepleiere
​84
​Laboratoriepersonell
​87
​Annet helsepersonell
​75

Leveranser fremover
Det er fortsatt uforutsigbarhet knyttet til vaksineleveranser til Norge. Vi har imidlertid fått bekreftet leveranser av andre dose med Pfizer-vaksine svarende til leveranser som kom i uke 11. Det vil si andre vaksinedose til ansatte over 65 år og ansatte i risikogrupper. 
Andre dose av Moderna-vaksinen leveres ut i uke 18 og 19. Videre er det bekreftet at 
helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksine som første dose, får Pfizer-vaksine som dose 2. Vaksinering av denne helsepersonellgruppen vil pågå i uke 19.

Avtalespesialister og private

To tredjedeler av alle avtalespesialister innen somatikk er nå vaksinert og det er tildelt vaksiner til en andel private tjenesteytere i Helse Sør-Øst.

-Vi er i dialog med Folkehelseinstituttet om ytterligere vaksineleveranser og vil informere fortløpende, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.