Utenlandske statsborgere kan nå få svar på hurtigtest på SMS ved innreise til Norge

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner utvider nå hurtigtestløsningen for covid-19 med SMS-funksjonalitet. Dermed kan personer uten norsk personnummer eller D-nummer, og som ikke har tilgang til Helsenorge, få rask og sikker tilgang til svar på hurtigtester. Behovet dukker ofte opp i forbindelse med hurtigtest av utenlandske statsborgere ved innreise til Norge.

Løsningen, som distribuerer testresultater til borgere, kommune og fastlege, er et resultat av et svært godt samarbeid mellom flere aktører i helsesektoren, blant annet Norsk Helsenett, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Sykehuspartner. Antallet hurtigtestsvar har passert over 245 000, sendt fra 93 legekontor og 110 kommuner.

Personer uten norsk personnummer og D-nummer

Personer uten norsk personnummer og D-nummer (identitetsnummer), får i dag utdelt hjelpenummer som identifiserer personen det er tatt prøve av. Det jobbes også med en mer langsiktig løsning hvor hjelpenummer genereres i et register ved innreise, slik at nummeret kun trenger å søkes opp i løsningen når man skal ta hurtigtest. 

- Gode løsninger innen rapportering av svar på hurtigtester og testkapasitet er viktige bidrag inn i arbeidet med å bekjempe pandemien. Videreutviklingen av den nasjonale løsningen vil gjøre det enda mer smidig for de som jobber på teststasjonene. Det samme utviklingsarbeidet pågår i regional rekvireringsløsning som er satt opp for prøveforsendelse til laboratorier med høyt volum i regionen, sier direktør for teknologi og e-helse Rune Simensen. 
- Jeg er meget imponert over den jobben spesielt Sykehuspartner har gjort i utviklingen av disse løsningene, fortsetter han.

Les hele saken på sykehuspartner.no:  Stadig utvikling av covid-19 løsninger