Kunngjøringer om valget

Valg 2021

De ansatte skal velge medlemmer til styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.
Valgdagen er 9. mars 2021.

​Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i alt ha ti medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner sju av disse, inklusiv leder og nestleder. De ansatte ved regionens helseforetak velger tre medlemmer (pluss minst fem vara) til styret for det regionale helseforetaket.

Dagens ansattvalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF ble valgt i mars 2019 med valgperiode fram til og med 15. mars 2021. Valget organiseres av et partssammensatt valgstyre, som er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Hvem kan stemme?

Alle som har et ansettelsesforhold ved helseforetaket og det regionale helseforetaket på valgdatoen har stemmerett.

Hvem kan man stemme på?

På denne siden vil det etterhvert komme mer informasjon om hvordan man fremmer forslag til kandidater.

Hvordan foregår valget?

Valget skal skje etter regler som er fastsatt ved egen forskrift (kongelig resolusjon av 15. november 2002, revidert sist 10. april 2018, med hjemmel i Helseforetaksloven. Valget organiseres av et eget partssammensatt valgstyre, som ble oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2020.

Etter forskriftens paragraf 5 kan det kreves at valget skal skje som forholdstallsvalg, i stedet for ordinært flertallsvalg. Krav om forholdstallsvalg meldes skriftlig til valgstyret innen 26. januar 2021.

Kunngjøringer

Kunngjøring nr 1 (PDF)

Kunngjøring nr 2 (PDF)

Kunngjøring nr 3 (PDF)

Fant du det du lette etter?