Viderefører planen for utvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har fredag 28. mai behandlet planene for videreutvikling av sykehuset Innlandet.