Avvisning av søknader om forskningsmidler

Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen kan bli avvist. Prosjektleder (søker) må derfor påse at søknaden er komplett og at alle formatkrav er overholdt.

 

I tabellen under er det listet opp noen mulige årsaker til avvisning av søknader. ​Grunnlag for avvisning

​Kommentar
Søknadsfrist​​Søknaden er forsøkt innlevert etter at søknadsfristen har utløpt

​Databasen stenges automatisk når fristen utløper. Søknader kan ikke ettersendes per e-post.

​Søknaden er ikke komplett
​Søknadsskjemaet er ufullstendig utfylt.

​Ufullstendige søknader blir ikke vurdert. 
​Søknaden mangler obligatoriske vedlegg. 

​Vedlegg kan ikke ettersendes per e-post etter at søknadsfristen har utløpt. 
​Formatkrav
​Formatkravene for vedlegg er ikke overholdt. 

​Det er gitte formatkrav for vedlegg, f.eks. CV-er, publikasjonslister og prosjektbeskrivelse.
​Vedlegg er skrevet på norsk.


Vedlegg skal skrives på engelsk. (Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk)
​Søknadsskjemaet er utfylt på norsk.
​Søknaden skal fylles ut på engelsk. 
​Budsjett
​Det er søkt om et høyrere beløp enn maks. tillatt søknadsbeløp  for kategorien.

​Jf. føringene for søknadskategoriene.
​Budsjettet er ikke satt opp i henhold til føringene for søknadskategorien.
​Jf. føringene for søknadskategoriene.
Brukermedvirkning​Brukermedvirkning er ikke omtalt i søknaden
​I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for planer for brukermedvirkning, i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eller evt. hvorfor dette ikke er relevant.
​Prosjektleder
​Prosjektleder har ikke doktorgrad.

​Prosjektleder skal ha doktorgrad. 

​Prosjektleder er ikke ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen.

Prosjektleder skal være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen

​Prosjektleder er over øvre aldersgrense.

​Jf. utlysningsteksten (generell 70-årsgrense) 

​Prosjektleder har allerede fått tilsagn om ca. 4,5 mill. kr. eller mer for kommende år.

Jf. utlysningsteksten for unntak. 

​Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp per prosjektleder på 4,5 mill. kr. Denne grensen inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter.
​Prosjektleder har sendt inn for mange søknader. ​Hver prosjektleder kan kun sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon per utlysning.
Søkerinstitusjon
​Søknaden er ikke forankret ved søkerinstitusjonen.

​Alle søknader skal forankres av søkerinstitusjonen før de vurderes. 
​Like søknader
To prosjektledere har sendt inn identiske eller svært likelydende søknader.
​I slike tilfeller kan begge søknadene bli avvist. 


Fant du det du lette etter?