Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Derfor er det etablert brukerutvalg og brukerråd både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Utvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.

Om brukerutvalg​et

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF.

Mål og strate​​gier

Strategiske hovedmål for brukerutvalget i Helse Sør-Øst

Veiledning, re​tningslinjer og mandat

Felles retningslinjer - tilpasset Helse Sør-Øst (PDF)Retningslinje ungdomsråd ​ (PDF)

​13 prinsipper for brukermedvirkning​ (PDF)

Veileder for årsrapport og årlig melding (PDF)Veileder for helseforetak og private sykehus om opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå​ (PDF)

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester (PDF)

Veileder for brukermedvirkning ved anskaffelse av privat helsetjeneste (PDF)

Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg (PDF)

Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF)

Mandat kontaktpersonordningen (PDF)

​​​D​igital grunnopplæri​​ng for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

​Nord-samisk versjon​

Brukermidler

Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Helse Sør-Øst RHF midler til brukerorganisasjoner. Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. 

Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste, og bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er ett viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket.

Disse har fått midler

​Tildelinger 2022

Tilskudd styrket rådgivning spiseforstyrrelser i 2022

Tilskudd gis til pasient- og pårørendeorganisasjoner som drives av brukere, er demokratisk oppbygd, har valgt styre og som arbeider for gode og likeverdige helsetilbud og god samhandling. Tilskuddene er et viktig bidrag for å utøve likepersonsordningen samt bidra til at informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende blir styrket. Tilskuddet skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester i Helse Sør-Øst sitt geografiske område. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Helse Sør-Øst RHF ønsker i 2022 å styrke rådgivning og veiledning til befolkningen når det gjelder spiseforstyrrelser. Det utlyses 1 million kroner til dette formålet som skal benyttes inneværende år. Tiltaket skal være rettet mot brukere og deres pårørende og skal være et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser. Hvis Helse Sør-Øst RHF finner det formålstjenlig vil alle midlene kunne tildeles en organisasjon. Følgende tiltak kan inngå i tilbudet:

 
  • Rådgivning via chat, telefon og epost
  • Rådgivning til pårørende 
  • Likepersonsarbeid
  • Generell informasjon
  • Kurs for brukere, pårørende og andre
  • Undervisning, råd og veiledning
 
Søknadsfrist: 24. juni 2022

Det må benyttes eget Søknadsskjema.

​Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter

Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Veileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2022.pdfVeileder - tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner 2022.pdfpdf124809
Utlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Utlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.pdfUtlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.pdfpdf143003
Utlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.docxhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Utlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.docxUtlysning rådgivning spiseforstyrrelser - Søknadsskjema 2022.docxdocx98386
Tilskudd 2022 - web.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Tilskudd 2022 - web.pdfTilskudd 2022 - web.pdfpdf76076
Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2022.docxhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Søknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2022.docxSøknadsskjema brukerorganisasjoner midler i 2022.docxdocx100813
Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfRetningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner.pdfpdf17573
Rapportering for midler under 100.000 - 2021.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Rapportering for midler under 100.000 - 2021.pdfRapportering for midler under 100.000 - 2021.pdfpdf65258
Rapportering for midler under 100.000 - 2021.docxhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Tilskudd brukerorganisasjoner - dokumenter/Rapportering for midler under 100.000 - 2021.docxRapportering for midler under 100.000 - 2021.docxdocx56811

Rapportering

Brukerorganisasjoner som i 2021 mottok midler fra Helse Sør-Øst RHF skal rapportere på bruk av midler snarest mulig. Eventuelt nytt tilskudd for 2023​ tilbakeholdes fram til rapportering er levert. 

Rapportering/dokumentasjon sendes til Helse Sør-Øst RHF.

Mail: postmottak@helse-sorost.no

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Se retningslinjer for mer informasjonRapportering for midler mottatt 2021 - under 100 000 (DOCX)​​​​

​(hvis du får beskjed om "skriv inn legitimasjon" - trykk avbryt, da skal word-dokumentet åpne seg og du kan lagre på egen PC)​


Møter i Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF møtes jevnlig. Innkalling og sakspapirer til saker som skal behandles i møtene legges ut i forkant.

Gå til oversikt over kommende møter og avholdte møter


​​

Brukerutvalget mener

20222021


2020


Spørsmål om brukermedvirkning?

Kontakt Helse Sør-Øst RHF via e-post til postmottak@helse-sorost.no eller ring telefonnummer 02411 og spør etter Ida-Anette Kalrud.

Brukerutvalg i helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har egne brukerutvalg. Du finner mer informasjon om lokale brukerutvalg på helseforetakenes nettsider.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet SykehusLovisenberg Diakonale sykehusRevmatismesykehusetMartina Hansens Hospital

Årsrapporter

2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2021 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf264968
2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2020 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf246653
2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2019 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf298364
2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Årsrapporter - brukerutvalg/2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdf2018 - brukerutvalg - årsrapport og uttalelse årlig melding.pdfpdf204088

Godtgjøring

Brukerveiledning for reiseregninger

Skjema for utfylling av reiseregning

Retningslinje for godtgjøring

Leder kr 660 pr time for møter som ledes av vedkommende, medlem kr 499 pr time og tapt arbeidsfortjeneste kr 2 191 pr dag.


På grunn av frister vil reiseregninger innsendt innen den 15. hver måned utbetales ved lønnskjøring neste måned. Eksempel reiseregning innsendt innen 15. januar utbetales ved lønnskjøring 12. februar. Det legges da til grunn at alle vedlegg følger med. 


Fant du det du lette etter?